Ons meteen bellen

bel ons nu

Rondom de loper La Prime biedt scherm(st)ers en ouders van scherm(st)ers ruime gelegenheid om ook buiten de loper met schermen bezig te zijn. Leden- en hun ouders- hoeven zich dus niet te beperken tot "alleen maar prikken" of toekijken!

Er zijn grote en kleine taken, zichtbare en minder zichtbare.

Doet u mee?

Voor meer informatie of voor aanmelden kunt u terecht bij Erik Bel
Voorzitter Erik Bel

Behalve het leiden van de (halfjaarlijkse) Algemene Leden Vergadering, heeft de voorzitter ook regelmatig contact met de gemeente Wageningen, door het bijwonen van bv raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten aangaande sportzaken. Heeft hij contact met sportservice Ede/Wageningen over (te organiseren) sportactiviteiten en pleegt hij overleg met de andere leden van het bestuur en de beheersorganisatie van sportcomplex De Vlinder. Verder is hij uiteraard aanspreekpunt voor iedereen aangaande allerlei zaken met betrekking tot de vereniging.

 

Secretaris Jan-Willem Lammers

Een secretaris is degene die de verslaglegging doet van een organisatie. Vaak doet een secretaris echter meer, hij of zij bereidt bijvoorbeeld de vergaderingen voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten.
De secretaris binnen een vereniging heeft als taak het maken van notulen tijdens een vergadering. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen is een van de taken. Tegenwoordig is de secretaris ook vaak contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten voor de vereniging en het bestuur, en verzorgt hij of zij daarnaast de uitgaande e-mails.
Verder doet de secretaris de administratie met betrekking tot de leden. Hij of zij zorgt ervoor dat de vereniging wettelijk in orde blijft door de wetgeving op te volgen.

 


Penningmeester Menno Maman

Een penningmeester vervult de functie van de persoon die de financiën van een vereniging beheert.  De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten doorgaans:
•    Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie
•    De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken
•    Financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren
•    Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren

 

web designer: Vacant

web designer kanpurEen vereniging heeft niet alleen voorzitter, penning meester of een
secretaris nodig, maar ook een web disigner is van groot belang om informatie te verstrekken. V
oor leden en niet leden.
De werkzaamheden voor deze mooie website bedraagd ongeveer 2 uurtjes in de maand voor nieuws en kalender werk. Ook zijn er foto`s te uploaden naar onze mooi fotogallery. Wil je hier mee helpen neem dan contact op met onze bestuur.'Achter de schermen'-1: Materiaalmeester Tom Buijse, Guus Roeselers.

Waar geschermd wordt, vallen ... (schroefjes).

Regelmatig moeten de verenigingsmaterialen van La Prime worden gecontroleerd, gerepareerd of vervangen. Losgeraakte schroefjes, slecht werkende contacten, los zittende draden...

Als u een beetje handig bent en belangstelling hebt voor techniek horen we het graag van u! Wilt u zich verdiepen in de werking en reparatie van wapens en files de corps, Klik hier voor informatie.

 

Deze funcie vraagt over het algemeen slechts 3 tot 5 uur werk per maand.

 


 'Achter de schermen'-2: Facilitair medewerker evenementen

Wanneer La Prime zelf een toernooi of evenement organiseert, zijn er altijd mensen nodig om de zaalinrichting op te bouwen, lopers uit te rollen of te markeren met tape, spullen klaar te zetten en aan te sluiten, enzovoorts. En na afloop moet alles natuurlijk weer worden opgeruimd...

Dit is typisch zo'n klus waarvoor geldt: vele handen maken licht werk. U hoeft er niet ver voor te reizen en u kunt er eventueel voor kiezen om òf alleen bij het opbouwen, òf alleen bij het 'afbreken' mee te helpen.

Er zijn lichte klusjes, zoals het plakken of verwijderen van tape, en zwaardere, zoals het oprollen en opbergen van lopers (goed voor de spierballen!). Met een paar uurtjes van uw tijd zijn wij al geholpen en het is altijd gezellig!

Bij demonstraties en andere externe activiteiten (bijvoorbeeld Koninginnedag) helpt u de auto uitpakken en spullen klaarzetten, en een aantrekkelijke plek te creeëren. Of u komt helpen opruimen en auto's inladen. Met daarna eventueel een terrasje samen...

Evenementen kunnen zowel binnen plaatsvinden als in de open lucht.

 

  

'Achter de schermen'-3: Fotograaf

Mooi plaatje geschoten op een (jeugdpunten-)toernooi?
Handig met de camera of met Photoshop?

Voor de Nieuwsbrief en de Website zijn zulke plaatjes zeer welkom - om de club een 'eigen gezicht' te geven en onze publicaties een aantrekkelijke uitstraling te verlenen.

Vraag voor meer informatie naar Edwin Webdesigner
 

 

 

 


 'In beeld'-1: Model-schermer/medewerker promotie-activiteiten

Om mensen kennis te laten maken met schermen verzorgt La Prime regelmatig schermdemonstraties. Zo staan we met Koninginnedag vaak in Bennekom met een 'promotie-team'. Dit team wordt gevormd door op dat moment beschikbare schermers van de vereniging.

Als 'model-schermer' mag u of jij gewoon lekker schermen. Tegen clubgenoten (bijvoorbeeld die veteraan die je altijd al eens had willen uitdagen) of tegen belangstellenden uit het publiek.

Als mensen vragen stellen geeft u hen uitleg of u nodigt ze uit om het ook eens te proberen.
Willen ze mee doen, dan helpt u hen in de kleren en vertelt ze een en ander over wapenvoering en techniek. Maar vooral: laat ze schermen en dingen uitproberen!

'In beeld'-2: Scheidsrechter

P1210789vacVoor de leek lijkt schermen maar een chaotisch spelletje. Wie deed nu wat en wie heeft wie geraakt en wie deed dat het eerst? Bij floret en sabel maakt het bovendien nog uit waar iemand geraakt wordt (niet alle treffers zijn geldig) en wie van de beide schermers de aanval inzette, want bij gelijktijdig treffen heeft alleen de 'aanvaller' een punt.

Toch kan iedereen die een beetje gevoel heeft voor het schermen en zijn ogen weet te gebruiken, met wat uitleg en een korte cursus worden klaar gestoomd om partijen te jureren.

Dat is voor La Prime belangrijk omdat clubs over het algemeen geacht worden met elke vier deelnemers aan een wedstrijd ook een scheidsrechter mee te sturen. Het is daarom prettig als er meerdere ouders of leden zijn die kunnen jureren, zodat we elkaar kunnen afwisselen en geen kinderen teleur hoeven stellen of extra kosten hoeven maken.

Hoe wordt u 'scheidsrechter'?

De KNAS verzorgt regelmatig een cursus jureren. Deze wordt geven tijdens het JPT (jeugdpunten toernooi) en duurt ongeveer een half jaar. Hiermee wordt u voorbereid om -in eerste instantie als assistent scheidsrechter - partijen in goede banen te leiden en te beslissen over de gemaakte treffers. U wordt dus niet meteen in het diepe gegooid! Als u zo wat ervaring hebt opgedaan (tijdens de trainingen oefenen mag natuurlijk ook!) en voldoende vertrouwen hebt gekregen dat het lukt, zult u ook worden ingezet als zelfstandig scheidsrechter.

Wat wordt er van u verwacht?

Bij een voldoende hoeveelheid scheidsrechters zult u zo'n 3 tot 4 keer per jaar worden gevraagd om op jeugdpuntentoernooien als scheidsrechter op te treden. U moet meestal rond 12:00 uur aanwezigzijn en jureert een groep van 6 tot 8 kinderen. Er worden 1 of 2 series geschermd. Tussendoor hebt u een korte pauze.

Daarnaast is er behoefte aan scheidsrechters tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen en andere toernooien.

  'In beeld'-3: Coach

 

Niemand vindt het leuk om maar een beetje verloren rond te lopen tussen twee partijen door of om steeds dezelfde treffers te ontvangen zonder te weten wat er nu precies verkeerd gaat.

Als coach - of u nu ouder bent of club-genoot - kunt u de kinderen een beetje een hart onder de riem steken en hen helpen om beter te presteren. Gewoon door even te luisteren naar hun verhaal of door af en toe een tip te geven. In coachen door ouders kunt u lezen hoe u dat het beste kunt doen.

Club-coaches zijn mensen met schermervaring die mee gaan naar een toernooi (ook) voor de kinderen van iemand anders. Nodig zijn ondere andere waarneming en gevoel voor het spel, timing (wanneer zeg je wat) en natuurlijk affiniteit met kinderen.
Vrij naar J.F. Kennedy:

Vraag niet wat de vereniging voor u kan doen , maar vraag wat u kunt doen voor de verening!

tot slot nog een aanbeveling vanuit de Europese Commissie:

 

vrijwilligers bouwen de club!